If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Koordinatsystemets delar repetition

Repetera delarna i ett koordinatsystem och prova några övningsuppgifter.

Axlar

Ett koordinatsystem har en horisontell axel, x-axeln och en vertikal axel, y-axeln.

Origo

x-axeln och y-axeln skär varandra i origo. Koordinatpunkten (0,0) representerar origo.

Kvadranter

Koordinatsystemet är uppdelat i fyra kvadranter. Första kvadranten (I) är den övre fjärdedelen som ligger till höger i koordinatsystemet. I första kvadranten finns endast positiva koordinater. Andra kvadranten (II) är den övre vänstra fjärdedelen av koordinatsystemet. Tredje kvadranten (III) är den nedre vänstra fjärdedelen. Fjärde kvadranten (IV) är längst ned till höger.
Vill du lära dig mer om koordinatsystem? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
Var i koordinatsystemet ligger punkten A?
Välj 1 alternativ:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.