If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Parallellograms area

Förståelse för varför ett parallellograms area är A, equals, b, h

Areaformeln för ett parallellogram är basen gånger höjden, precis som areaformeln för rektanglar.
Men vänta! Varför är formlerna desamma? För att förstå varför, så flytta punkten åt höger:
Så coolt! Du förvandlade parallellogrammet till en rektangel.
Nyckelintuition: Varje parallellogram kan göras i en rektangel, varför vi använder samma formel för att bestämma arean av ett parallellogram och en rektangel.

Övningsuppgift 1

Bestäm arean av parallellogrammet.
Använd skjutreglaget för att hjälpa dig komma ihåg formeln.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
areaenheter

Övningsuppgift 2

Bestäm arean av parallellogrammet.
Använd skjutreglaget för att hjälpa dig komma ihåg formeln.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
areaenheter

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.