If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

En figurs omkrets

Sal beräknar olika figurers omkrets.  Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Vad är omkretsen av formen? Varje fyrkant i rutnätet är en 1 x 1 centimeter fyrkant. Så allt vi behöver göra är att addera längden på de blå segmenten, här. De har lagt dem på det här fina rutnätet och varje ruta är 1 x 1. Så vi kan starta här uppe. Vi vill vara säkra på att vi bara går till startpunkten. Vi räknar inte dubbelt. Så, den här omkretsen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centimeter lång. Så, den är 24 centimeter. Det andra sättet vi hade kunnat tänkt på detta är att man hade kunnat titta på längden på varje sida. Så det här är 1, plus 2, plus 3, plus 1, plus 3, plus 1, plus... vad är det här... 5, plus 2, plus 4, plus 2. Och då hade man också fått 24 centimeter. Vi gör några fler av dessa. Vad är omkretsen av fyrkanten? Så, ännu en gång så är det längden av alla segment som definerar den yttre gränsen av fyrkanten. Och, per definition så är en fyrkants sidor lika långa. Så man har fyra sidor som alla är 7 meter långa. Så man skulle kunna säga att den är 7 meter, plus 7 meter, plus 7 meter, plus 7 meter. Eller, den är 4 gånger 7 meter, eller 28 meter. 28 meter. Vi gör en till. Vad är omkretsen av den regelbundna pentagonen? Så det är en regelbunden pentagon, vilket innebär att alla sidor har samma längd, och de ger oss en sida. Längden av en sida är 2, så alla sidor har längden 2. Så det blir 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, eller egentligen 5 stycken tvåor. Eller, ett annat sätt att tänka på det är 5 gånger 2, vilket blir... blir 10. Man har 5 sidor på den här pentagonen, varje sida är 2 enheter lång, så 2 enheter lång gånger 5 sidor blir 10 enheter.