If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Area och omkrets textuppgifter

Problem

En restaurang har en rektangulär uteservering som är 8 meter bred och 6 meter lång. De vill använda staket för att omsluta uteserveringen.
Hur mycket staket kommer de att behöva runt sin nya uteservering?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
meter