If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Omkrets: Repetition

Granska omkretsens grunder och försök dig på några övningsuppgifter..

Vad är omkretsen eller perimetern ?

Omkretsen är avståndet runt utsidan av en tvådimensionell figur.
Figurernas omkrets visas här nedanför i blått.
Vill du lära dig mer om begreppet omkrets? Kolla in den här videon.

Hur beräknar vi en figurs omkrets?

För att bestämma en figurs omkrets adderar vi alla figurens sidolängder.

Exempel 1

Vad är parallelltrapetsens omkrets?
Vi kan bestämma omkretsen genom att addera alla sidlängder.
Omkrets=18+8+10+10
Perimeter=46 m

Exempel 2:

Vad är omkretsen för den liksidiga pentagonen?
Vi kan bestämma omkretsen genom att addera alla sidlängder.
Alla sidor av en liksidig femhörning(pentagon) är lika långa.
Omkrets=9+9+9+9+9
Perimeter=45 cm
Vill du lära dig mer om beräkning av omkretsen? Kolla in den här videon.

Övningsdel 1: Beräkna omkretsen

Uppgift 1A
Vad är triangelns omkrets?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
centimeter

Övningsdel 2: Utmanande uppgifter

Uppgift 2A
Figurens omkretsär 50 centimeter .
Vad är längden på den saknade sidan?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
centimeter

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in dessa övningar:
Bestäm en saknad sidlängd när omkretsen är given
Omkrets textuppgifter

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.