If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Bestäm bas och höjd för en triangel

Problem

En höjd är uppmärkt i triangeln nedan.
Vilket linjesegment visar basen som motsvarar den givna triangelns höjd?
Välj 1 alternativ:
Fastnat?
Fastnat?