If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Trianglars area

Förståelse för varför triangelarean är hälften av basen gånger höjden.  

Förståelse för varför en triangels area är A, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, h

För att förstå varför formeln är vettig, så dra pricken hela vägen till höger:
Oj! Du gjorde en rektangel som är dubbelt så stor som triangeln! Rektangelns area är är b, h, equals, 4, times, 5, equals, 20 areaenheter, så triangelns area är start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, h, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, times, 4, times, 5, equals, 10 areaenheter.
Nyckelinsikt: En triangel är hälften så stor som rektangeln som omger den, Därför är triangelns area hälften av basen gånger höjden.

Övningsuppgift 1

Vad är triangelns area?
Dra punkten så att du kan komma ihåg formeln.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
enhetersquared

Övningsuppgift 2: rätvinklig triangel

Vad är triangelns area?
Dra punkten så att du kan komma ihåg formeln.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
enhetersquared

Övningsuppgift 3: en vinkelspets hänger ut över sidan

Vad är triangelns area?
Dra punkten så att du kan komma ihåg formeln.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
enhetersquared

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.