If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Arean av rektanglar

Granska grunderna för rektangelarea och prova på några uppgifter.

Vad är area?

Area är ytan inuti en tvådimensionell figur. Vi kan också se på arean som hur stor yta en figur täcker.
Rektangeln nedan har t.ex. arean 12 areaenheter eftersom den täcker 12 areaenheter.
Vill du lära dig mer om begreppet area? Kolla in den här videon.

Formeln för rektangelns area

För att beräkna en rektangels area multiplicerar vi rektangelns längd med rektangelns bredd.
start text, R, e, k, t, a, n, g, e, l, s, space, A, r, e, a, end text, equals, start text, l, a, with, \", on top, n, g, d, end text, times, start text, b, r, e, d, d, end text
Vill du veta varför denna formel fungerar? Kolla in den här videon.

Exempel 1

start text, A, r, e, a, end text, equals, start text, l, a, with, \", on top, n, g, d, end text, times, start text, b, r, e, d, d, end text
empty space, equals, 6, times, 2
empty space, equals, 12, start text, space, A, r, e, a, e, n, h, e, t, e, r, end text

Exempel 2:

start text, A, r, e, a, end text, equals, start text, l, a, with, \", on top, n, g, d, end text, times, start text, b, r, e, d, d, end text
empty space, equals, 7, times, 4
empty space, equals, 28, start text, space, A, r, e, a, e, n, h, e, t, e, r, end text

Övningsdel 1: Multiplicera för att beräkna area

Uppgift 1A
 • Nuvarande
Vad är rektangelns area?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
areaenheter

Vill du prova lite mer rektangeluppgifter? Kolla in denna övning:
Rektangelarea

Övningsdel 2: Räkna areaenheter för att bestämma area

Uppgift 2A
 • Nuvarande
Vad är figurens area? Varje kvadrat i rutnätet är en 1, times, 1 enhetskvadrat.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
areaenheter

Övningsdel 3: Utmanande uppgifter

Uppgift 3A
 • Nuvarande
Denna katt- och fågelbild har arean 56 kvadratcentimeter. Bildens höjd är 7 centimeter.
Vilken är bildens bredd?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
centimeter

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.