If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Cirkelarea - repetition

Repetera grunderna i cirkelarea och prova några praktiska uppgifter.

Cirkelns area

En cirkels area är mängden yta som cirkeln täcker. Vi kan också tänka på det som den sammanlagda ytan inuti cirkeln.
För att bestämma en cirkels area kan vi använda följande formel:
cirkelarea=π×radie2
Vill du ha en genomgång av begreppsordlistan för cirklar (som pi, radie och diameter)? Kolla in Denna artikel eller den här videon.
Vill du lära dig mer om att beräkna cirklars area? Kolla in den här videon.

Exempel 1: Bestäm area när radien är given

Bestäm arean av en cirkel med radien 5.
Ekvationen för en cirkels area är:
A=πr2
A=π52
A=π25
Vi kan stanna här och skriva vårt svar som 25π. Eller så kan vi sätta in 3,14 för π och multiplicera.
A=3,1425
A=78,5 areaenheter
Cirkelns area är 25π areaenheter eller 78,5 areaenheter.

Exempel 2: Bestäm area när diametern är given

Bestäm arean av en cirkel med diametern 16.
Vi böjar med att bestämma radien:
r=d2r=162r=8
Nu kan vi bestämma arean.
Ekvationen för en cirkels area är:
A=πr2
A=π82
A=π64
Vi kan stanna här och skriva vårt svar som 64π. Eller så kan vi sätta in 3,14 för π och multiplicera.
A=3,1464
A=200,96 areaenheter
Cirkelns area är 64π areaenheter eller 200,96 areaenheter.

Öva

Uppgift 1
Bestäm arean av en cirkel med radien 7.
Ange antingen ett exakt svar i termer av π eller använd 3,14 för π och ange ditt svar som ett decimaltal.
enheter2

Vill du prova lite mer cirkeluppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.