If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Multiplicera 2 bråk: 5/6 x 2/3

Hur multipliceras bråk?

Det första steget när man multiplicerar bråk är att multiplicera de två täljarna. Steg två är att multiplicera de två nämnarna. Till slut, förkorta de nya bråken. Bråken kan också förenklas innan man multiplicerar genom att man faktoriserar ut gemensamma faktorer i täljaren och nämnaren. Att förenkla innan multiplicerandet gör att du undviker hantering av stora tal.

.
Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Videotranskription