If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Bråk på tallinjen

Problem

Flytta punkten till start fraction, 7, divided by, 8, end fraction på tallinjen.
Först måste du göra nya skalstreck genom att dela in tallinjen i mindre delar.
Fastnat?
Fastnat?