If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Bråkdivision repetition

Granska grunderna för bråkdivision och prova några övningsuppgifter.

Bråkdivision

Dividera bråk är samma sak som att multiplicera med inversen av bråket.
Till exempel:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, divided by, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, times, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
När vi fått ett multiplikationstal multiplicerar vi täljarna och multiplicerar sedan nämnarna.
Exempel 1: Bråk
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Inversen av start fraction, 8, divided by, 3, end fraction är start fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Vilket ger:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, times, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, times, 3, divided by, 2, times, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Exempel 2: Blandade tal
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
Vi börjar med att konvertera talen i blandad form till bråk.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, M, u, l, t, i, p, l, i, c, e, r, a, space, m, e, d, space, i, n, v, e, r, s, e, n, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, F, o, with, \", on top, r, k, o, r, t, a, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, e, l, l, e, r, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Vill du lära dig mer om bråkdivision Kolla in den här videon.
Vill du repetera bråkmultiplikation? Kolla in Denna artikel.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, divided by, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.