If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Bråkdivision repetition

Granska grunderna för bråkdivision och prova några övningsuppgifter.

Bråkdivision

Dividera bråk är samma sak som att multiplicera med inversen av bråket.
Till exempel:
34÷23=34×32
När vi fått ett multiplikationstal multiplicerar vi täljarna och multiplicerar sedan nämnarna.
Exempel 1: Bråk
32÷83=?
Inversen av 83 är 38.
Vilket ger:
32÷83=32×38
32×38=3×32×8
32×38=916
Exempel 2: Blandade tal
312÷114=
Vi börjar med att konvertera talen i blandad form till bråk.
=312÷114
=72÷54
=7245       Multiplicera med inversen.
=712245       Förkorta.
=7125
=145 eller 245
Vill du lära dig mer om bråkdivision Kolla in den här videon.
Vill du repetera bråkmultiplikation? Kolla in Denna artikel.

Öva

Uppgift 1
35÷19=?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du göra fler liknande uppgifter? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.