If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Gemensamma nämnare repetition

Repetera att bestämma gemensamma nämnare och prova några övningsuppgifter.

Gemensamma nämnare

När bråk har samma nämnare, säger vi att de har gemensam nämnare.
Att ha gemensam nämnare gör saker som att jämföra, addera och subtrahera bråk enklare.

Bestäm en gemensam nämnare

Ett sätt att bestämma en gemensam nämnare för två (eller fler!) -bråk är att lista multiplarna till varje nämnare tills vi hittar den minsta multipel de har gemensamt.
Exempel
Bestäm en gemensam nämnare för start fraction, 7, divided by, 8, end fraction och start fraction, 3, divided by, 10, end fraction.
Nämnarna är 8 och 10. Låt oss lista multiplar av varje:
Multiplar av 8: 8, ;, 16, ;, 24, ;, 32, ;, start color #11accd, 40, end color #11accd, ;, 48, ;, 56, ;, 64, ;, 72, ;, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
Multiplar av 10: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accd och start color #11accd, 80, end color #11accd är gemensamma multiplar av 8 och 10. Så, vi kan använda någon av dessa som gemensam nämnare. Oftast kommer vi att använda den minsta gemensamma nämnaren, så vi kan arbeta med mindre tal.
Vi använder start color #11accd, 40, end color #11accd som vår gemensamma nämnare.

Skriva om bråk med gemensam nämnare

Nu måste vi skriva om start fraction, 7, divided by, 8, end fraction och start fraction, 3, divided by, 10, end fraction med nämnaren start color #11accd, 40, end color #11accd.
Vi ska ta reda på vad som ska multipliceras med varje nämnare för att få start color #11accd, 40, end color #11accd:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Därefter multiplicerar vi täljare med samma tal som deras nämnare:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Nu har vi skrivit start fraction, 7, divided by, 8, end fraction och start fraction, 3, divided by, 10, end fraction med en gemensam nämnare:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, 40, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, 40, end fraction
Obs: De nya bråkdelarna är lika med sin ursprungliga form, men de är ofta enklare att arbeta med när nämnarna är desamma.
Vill du lära dig mer om gemensamma nämnare? Kolla in den här videon.

Öva

Uppgift 1
  • Nuvarande
Du har två bråk, start fraction, 2, divided by, 5, end fraction och start fraction, 3, divided by, 10, end fraction och du vill skriva om dem så att de får samma nämnare (och heltalstäljare).
Vilka tal kan du använda till nämnaren?
Välj alla svar som stämmer:

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.