If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Subtrahera negativa tal repetition

Gå igenom grunderna för subtraktion av negativa tal och öva på några uppgifter.

Subtrahera negativa tal

Att subtrahera ett tal är detsamma som att addera talets motsats (additiva invers).
Vi tittar på två exempel:
57=5+(7)
10(3)=10+3
Observera: I båda exemplen ändrar vi subtraktion till addition och ändrar tecknet på det andra talet till det motsatta tecknet.
Vill du veta varför detta fungerar? Kolla in denna video.
När vi har en additionsuppgift, så går den att lösa.

Exempel 1: negativ negativ

Subtrahera 5(6).
Steg 1: Skriv om som en additionsuppgift
5(6)=5+6
Steg 2: Starta vid det första talet i additionsuppgiften, här 5:
Steg 3: Flytta 6 positioner åt höger. Vi flyttar 6 åt höger eftersom att addera 6 ökar vårt tal med 6.
5+6 tar oss till 1 på tallinjen.
5(6)=1

Exempel 2: negativ positiv

Subtrahera 47.
Steg 1: Skriv om som en additionsuppgift
47=4+(7)
Steg 2: Börja vid det första talet i additionsuppgiften, här 4:
Steg 2: Flytta 7 positioner till åt vänster. Vi flyttar 7 åt vänster eftersom att addera minus 7 minskar vårt tal med 7.
4+(7) tar oss till 11 på tallinjen.
47=11
Vill du veta mer om subtraktion av negativa tal? Spana in denna video.

Öva

Uppgift 1
Subtrahera.
8(2)=
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du öva på fler uppgifter om subtraktion med negativa tal? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.