Huvudinnehåll
Repetera gå igenom grunderna för multiplikation med negativa tal och öva på några uppgifter.