If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Addition av negativa tal repetition

Gå igenom grunderna för addition av negativa tal och öva på några problem.

Addera negativa tal med en tallinje

Addition av 2 negativa tal

Vi adderar 6+(7).
Steg 1: Börja med det första talet, i det här fallet 6:
Steg 2: Flytta 7 positioner till åt vänster. Vi flyttar 7 åt vänster eftersom att addera minus 7 minskar vårt tal med 7.
6+(7) tar oss till 13 på tallinjen.
6+(7)=13

Addera ett negativt tal och ett positivt tal

Vi adderar 8+3.
Steg 1: Starta med det första talet, i det här fallet 8:
Steg 2: Flytta 3 positioner åt höger. Vi flyttar 3 åt höger eftersom att addera plus 3 ökar vårt tal med 3.
8+3 tar oss till 5 på tallinjen.
8+3=5
Vill du veta mer om addition av negativa tal? Spana in denna video.

Öva

Uppgift 1
Addera.
5+(4)=
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
  • ett blandat tal, som 1 3/4
  • ett exakt decimaltal, som 0,75
  • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du pröva några fler problem med addition med negativa tal? Kolla in den här övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.