If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Intro till absolutbelopp

Lär dig hur du tänker på absolutbeloppet som avstånd från noll och träna på att bestämma absolutbelopp.
Absolutbeloppet (alternativt absolutvärdet) av ett tal är dess avstånd från 0.
Till exempel är absolutbeloppet av 4 lika med 4:
Detta kan kännas uppenbart. Naturligtvis är avståndet från 0 till 4 lika med 4. Absolutbelopp blir mer intressanta när vi pratar om negativa tal.
Till exempel är även absolutbeloppet av 4 lika med 4:

Dags att öva!

Uppgift 1A
Vad är absolutbeloppet av 3?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Beloppstecknet

Tecknet för absolutbelopp är ett vertikalstreck | på var sida om talet.
Till exempel, istället för att skriva
"absolutbeloppet av 6"
kan vi skriva
|6|.

Dags att öva!

Uppgift 2A
Vad är |7|?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.