Huvudinnehåll

Om det här kapitlet

Lär dig om siffror under 0 och hur de förhåller till positiva tal. addera, subtrahera, multiplicera och dividera negativa tal.