If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Enhet 2: Multiplikation och division

Om det här kapitlet

I detta avsnitt kommer vi att multiplicera och dividera heltal. Ämnet börjar med 1-siffrig multiplikation och division och går igenom flersiffriga uppgifter. Vi kommer att täcka omgruppering, att låna, rester och textuppgifter/problemlösning.