If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Problemlösningar i flera steg med heltal

Problem

En bonde hade 88 vattenmeloner som växte i sin trädgård. En eftermiddag efter att bonden hade plockat 14 vattenmeloner kom en åskstorm som fick en gren att ramla ner och krossa hälften av de återstående melonerna.
Hur många vattenmeloner krossades av grenen?
  • Svaret bör vara
  • ett heltal, som 6
  • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
  • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
  • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
  • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
  • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
vattenmeloner
Fastnat?
Fastnat?