If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Multiplicera flersiffriga tal

Sal visar många exempel på hur man multiplicerar   2- och 3-siffriga tal med "standardalgoritmen". Skapad av Sal Khan.

Videotranskription