If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Introduktion till multiplikation

Använd grupperingar och upprepad addition för att visualisera multiplikation.

Komma igång med multiplikation

Multiplikation hjälper oss att snabbt bestämma hur många saker vi har.
För multiplikation kommer vi tänka på antalet lika stora grupper och antalet objekt i varje grupp.
Vi kollar på ett exempel:
Varje gång du besöker din grannes hund Tuffy, ger du honom två hundgodisar.
Varje hög är lika stor och har 2 godisar.
Du besökte Tuffy 5 gånger förra veckan. Så det finns 5 lika stora grupper.
Vi kan använda multiplikation för ta reda på hur många godisar du gav Tuffy.
Symbolen för multiplikation är ×. Om vi översätter denna symbol till ord betyder "grupper av ."
Till denna uppgift har vi 5 grupper av 2 hundgodisar. Vi kan använda symbolen × för att teckna problemet:
5 grupper av 2=5×2

Vi tar en till.

Denna vecka du besökt Tuffy 4 gånger. Du tyckte att han såg för mager ut så du gav honom 3 hundgodisar varje gång som du hälsade på.
Uppgift 1, Del A.
Hur många hundgodisar finns i varje lika stor grupp?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 1, B del
Hur många grupper av hundgodis finns det?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 1, Avdelning C.
Vilket uttryck kan vi använda för att visa att du besökt Tuffy 4 gånger och gett honom 3 hundgodisar varje gång?
Välj 1 alternativ:

Visualisera multiplikation

Lika stora grupper

Att föreställa sig grupper av samma storlek är ett bra sätt att förstå multiplikation. I det här exemplet ska vi titta på det totala antalet kronblad på blommorna.
Vi kan se det som 3 blommor med 5 kronblad på varje blomma.
Uttrycket 3×5 betyder 3 grupper med 5 föremål i varje grupp.
Uppgift 2, Del A.
Varje nyckelpiga representerar en grupp av prickar.
Det finns
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
grupper av prickar med
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prickar i varje grupp.

Uppgift 2, B del
Vilka uttryck skulle vi kunna använda för att beräkna antalet prickar?
Välj 1 alternativ:

Öva på problem 3
Vilka uttryck skulle vi kunna använda för att beräkna det totala antalet fiskar i akvariet?
Välj 1 alternativ:

Matriser

Vi kan också använda matriser för att visa multiplikation. En matris är ett arrangemang av objekt i lika långa rader.
En tabell med 3 rader med 8 prickar i varje rad visar uttrycket 3×8:
Uppgift 5, Del A.
Använd bilden nedan för att besvara nästa fråga.
Det finns
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
rader med
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prickar i varje rad.

Uppgift 5, B del
Vilket uttryck kan vi använda för att beräkna det totala antalet prickar i matrisen?
Välj 1 alternativ:

Bestämma summan

Upprepad addition

Vi går tillbaka till uppgiften om Tuffy och hundgodiset. Du gav Tuffy godis 4 dagar och gav honom 3 bitar varje dag.
Vi lärde oss att 4 grupper med 3 godisar i varje grupp är det samma som 4×3.
Om vi räknar godisarna en och en får vi sammanlagt 12.
Vi kan också använda upprepad addition för att räkna ut det totala antalet godisar. Det finns 4 grupper med 3, så vi kan addera 3+3+3+3.
Oavsett om vi multiplicerar eller använder upprepad addition, får vi summan av 4 grupper med 3 godisar.
4×3=12
3+3+3+3=12
Det finns 12 godisar totalt.
Övningsuppgift 6
Vilket uttryck motsvarar 2×7?
Välj 1 alternativ:

Hoppräkning

Hoppräkning är en annan metod som vi kan använda för att bestämma svaret på ett multiplikationstal.
Vi använder en tabell för att visa hur detta fungerar.
Tabellen visar 4 rader med 5 prickar i varje rad. Detta är samma sak som 4×5 eller 5+5+5+5.
För att räkna ut det totala antalet prickar kan vi räkna varje prick, använda upprepad addition eller så kan vi hoppräkna med fem en gång för varje rad:
5 ... 10 ... 15 ... 20
Hoppräkning är samma sak som upprepad addition.
5+ 5=10
10+ 5=15
15+ 5=20
Oavsett om vi hoppräknar 5... 10... 15... 20
använder upprepad addition 5+5+5+5=20
eller multiplicerar 4×5=20
vi får samma svar!

Vi testar med en uppgift

Övningsuppgift 9
Vilka metoder kan vi använda för att räkna ut det totala antalet prickar i tabellen?
Välj alla svar som stämmer:

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.