If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Intro till division

Att använda tabeller och vardagliga uppgifter för att förstå division

Vad är division?

Med division kan vi dela upp ett antal föremål i lika stora högar.
Symbolen för division är divided by eller ibland / eller : .
För att dividera, behöver vi veta det totala antalet föremål. Vi behöver också veta antingen antalet delar eller antalet föremål i varje del.

Lika stora delar

Vi tittar på ett exempel:
Den stora tuggummi-fabriken anordnar en bubbeltävling. De har start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 tuggummin som ska delas lika mellan start color #11accd, 3, end color #11accd deltagare.
En divisionsuppgift börjar alltid med det totala antalet föremål.
Det totala antalet tuggummin är start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6.
Tuggummina delas lika mellan start color #11accd, 3, end color #11accd deltagare, så antalet lika stora högar blir start color #11accd, 3, end color #11accd.
I denna uppgift, delar vi upp start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 tuggummin i start color #11accd, 3, end color #11accd högar. Vi kan skriva detta som start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 divided by start color #11accd, 3, end color #11accd.

Vi tar en till.

Den stora tuggummi-fabriken anordnar en bubbeltävling. De har start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 tuggummin i tävlingen.
De kommer att ha start color #1fab54, 4, end color #1fab54 deltagare som blåser bubblor.
Uppgift 1A
Sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
tuggummin ska delas upp i
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
högar.

Uppgift 1B
Med vilket uttryck kan vi beskriva start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 tuggummin uppdelade i start color #1fab54, 4, end color #1fab54 lika stora högar?
Välj 1 alternativ:

Använda tabeller

Vi kan använda oss av tabeller för att synliggöra division.
En tabell är en uppställning av föremål i lika stora rader.
18 tuggummin som delas lika mellan 3 personer kan visas med hjälp av den här tabellen:
De 18 tuggummina har delats lika mellan 3 rader.
Den här tabellen visar uttrycket 18, divided by, 3.
Om vi delar upp 18 tuggummin i 3 högar, hur många tuggummin finns det då i varje hög?
Vi får svaret genom att räkna antalet prickar i varje rad.
18, divided by, 3, equals, 6

Övningsuppgift 2

Uppgift 2A
Den här tabellen visar sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
prickar uppdelat på
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
rader.

Uppgift 2B
Vilket uttryck beskriver tabellen?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 2C
Det är
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
prickar i varje rad.

Uppgift 2D
28, divided by, 7, equals
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Övningsuppgift 3

Denna matris har start color #e07d10, 35, end color #e07d10 prickar uppdelade på start color #11accd, 5, end color #11accd lika rader.
Uppgift 3
start color #e07d10, 35, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Lika stora delar

Den här typen av uppgift liknar det som vi precis löste. Men i den här uppgiften vet vi antalet föremål i varje hög istället för antalet högar.
Vi tittar på ett exempel:
Ronjas ridskola har start color #e07d10, 20, end color #e07d10 ridhästar. Hästarna används hela dagarna på ridlektioner. När dagen är slut får hästarna vila i sina stall. Varje stall rymmer start color #11accd, 4, end color #11accd hästar.
Vi har totalt start color #e07d10, 20, end color #e07d10 hästar.
Vi vet också antalet som ska vara i varje grupp. Varje stall rymmer start color #11accd, 4, end color #11accd hästar.
Vi kan använda division för att räkna ut hur många stall Ronja behöver för sina hästar.
Uppgift 4
Vilket tal ska vårt divisionstal börja med?
Välj 1 alternativ:

Uttrycket för start color #e07d10, 20, end color #e07d10 hästar indelade i grupper om start color #11accd, 4, end color #11accd är start color #e07d10, 20, end color #e07d10 divided by start color #11accd, 4, end color #11accd, point

Vi provar en annan uppgift

Ronjas ridskola har totalt start color #e07d10, 20, end color #e07d10 hästar. De har byggt större stall och varje stall har nu plats för start color #7854ab, 10, end color #7854ab hästar.
Uppgift 5A
Det är sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
hästar. Hästarna ska delas upp i grupper med
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
hästar i varje grupp.

Uppgift 5B
Hur kan vi uttrycka att start color #e07d10, 20, end color #e07d10 hästar delas upp i grupper med start color #7854ab, 10, end color #7854ab hästar i varje?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 5C
Vilken bild kan vi använda för att visa att vi har start color #e07d10, 20, end color #e07d10 hästar uppdelade i grupper om start color #7854ab, 10, end color #7854ab hästar i varje?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 5D
start color #e07d10, 20, end color #e07d10, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, equals
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3, slash, 5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7, slash, 4
 • ett blandat tal, som 1, space, 3, slash, 4
 • ett exakt decimaltal, som 0, comma, 75
 • en multipel av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Samband mellan division och multiplikation

Matrisen har totalt start color #7854ab, 30, end color #7854ab prickar. Prickarna har delats in i start color #e07d10, 6, end color #e07d10 rader med start color #11accd, 5, end color #11accd prickar i varje rad.
Matrisen representeras av ekvationen start color #7854ab, 30, end color #7854ab divided by start color #e07d10, 6, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd.
Vi kan också säga att matrisen består av start color #e07d10, 6, end color #e07d10 rader med start color #11accd, 5, end color #11accd prickar i varje.
Matrisen kan också beskrivas av följande ekvation: start color #e07d10, 6, end color #e07d10 times start color #11accd, 5, end color #11accd = start color #7854ab, 30, end color #7854ab
I båda ekvationerna är start color #7854ab, 30, end color #7854ab det totala antalet prickar, start color #e07d10, 6, end color #e07d10 antalet rader och start color #11accd, 5, end color #11accd antalet prickar i varje rad.

Vi provar en annan.

Uppgift 6
Vilka ekvationer representerar följande matris?
Välj alla svar som stämmer:

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.