Om du ser detta meddelande så betyder det att vi har problem med att hämta externa resurser till vår webbsajt.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Huvudinnehåll

Intro till division

Att använda tabeller och vardagliga uppgifter för att förstå division

Vad är division?

Med division kan vi dela upp ett antal föremål i lika stora högar.
Symbolen för division är ÷ eller ibland / eller : .
För att dividera, behöver vi veta det totala antalet föremål. Vi behöver också veta antingen antalet delar eller antalet föremål i varje del.

Lika stora delar

Vi tittar på ett exempel:
Den stora tuggummi-fabriken anordnar en bubbeltävling. De har 18 tuggummin som ska delas lika mellan 3 deltagare.
En divisionsuppgift börjar alltid med det totala antalet föremål.
Det totala antalet tuggummin är 18.
Tuggummina delas lika mellan 3 deltagare, så antalet lika stora högar blir 3.
I denna uppgift, delar vi upp 18 tuggummin i 3 högar. Vi kan skriva detta som 18 ÷ 3.

Vi tar en till.

Den stora tuggummi-fabriken anordnar en bubbeltävling. De har 16 tuggummin i tävlingen.
De kommer att ha 4 deltagare som blåser bubblor.
Uppgift 1A
Sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
tuggummin ska delas upp i
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
högar.

Uppgift 1B
Med vilket uttryck kan vi beskriva 16 tuggummin uppdelade i 4 lika stora högar?
Välj 1 alternativ:

Använda tabeller

Vi kan använda oss av tabeller för att synliggöra division.
En tabell är en uppställning av föremål i lika stora rader.
18 tuggummin som delas lika mellan 3 personer kan visas med hjälp av den här tabellen:
De 18 tuggummina har delats lika mellan 3 rader.
Den här tabellen visar uttrycket 18÷3.
Om vi delar upp 18 tuggummin i 3 högar, hur många tuggummin finns det då i varje hög?
Vi får svaret genom att räkna antalet prickar i varje rad.
18÷3=6

Övningsuppgift 2

Uppgift 2A
Den här tabellen visar sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prickar uppdelat på
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
rader.

Uppgift 2B
Vilket uttryck beskriver tabellen?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 2C
Det är
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prickar i varje rad.

Uppgift 2D
28÷7=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Övningsuppgift 3

Denna matris har 35 prickar uppdelade på 5 lika rader.
Uppgift 3
35÷5=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Lika stora delar

Den här typen av uppgift liknar det som vi precis löste. Men i den här uppgiften vet vi antalet föremål i varje hög istället för antalet högar.
Vi tittar på ett exempel:
Ronjas ridskola har 20 ridhästar. Hästarna används hela dagarna på ridlektioner. När dagen är slut får hästarna vila i sina stall. Varje stall rymmer 4 hästar.
Vi har totalt 20 hästar.
Vi vet också antalet som ska vara i varje grupp. Varje stall rymmer 4 hästar.
Vi kan använda division för att räkna ut hur många stall Ronja behöver för sina hästar.
Uppgift 4
Vilket tal ska vårt divisionstal börja med?
Välj 1 alternativ:

Uttrycket för 20 hästar indelade i grupper om 4 är 20 ÷ 4.

Vi provar en annan uppgift

Ronjas ridskola har totalt 20 hästar. De har byggt större stall och varje stall har nu plats för 10 hästar.
Uppgift 5A
Det är sammanlagt
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
hästar. Hästarna ska delas upp i grupper med
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
hästar i varje grupp.

Uppgift 5B
Hur kan vi uttrycka att 20 hästar delas upp i grupper med 10 hästar i varje?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 5C
Vilken bild kan vi använda för att visa att vi har 20 hästar uppdelade i grupper om 10 hästar i varje?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 5D
20÷10=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Samband mellan division och multiplikation

Matrisen har totalt 30 prickar. Prickarna har delats in i 6 rader med 5 prickar i varje rad.
Matrisen representeras av ekvationen 30 ÷ 6=5.
Vi kan också säga att matrisen består av 6 rader med 5 prickar i varje.
Matrisen kan också beskrivas av följande ekvation: 6 × 5 = 30
I båda ekvationerna är 30 det totala antalet prickar, 6 antalet rader och 5 antalet prickar i varje rad.

Vi provar en annan.

Uppgift 6
Vilka ekvationer representerar följande matris?
Välj alla svar som stämmer:

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.