Huvudinnehåll

Multiplikation och division

Om det här kapitlet

I detta avsnitt kommer vi att multiplicera och dividera heltal. Ämnet börjar med 1-siffrig multiplikation och division och går igenom flersiffriga uppgifter. Vi kommer att täcka omgruppering, att låna, rester och textuppgifter/problemlösning.