Huvudinnehåll

Addition och subtraktion

Om det här kapitlet

I det här avsnittet adderar och subtraherar vi heltal. Avsnittet börjar med 1 + 1 = 2 och går igenom addition och subtraktion i talområde 1 till 1000. Vi kommer att täcka omgruppering, låna och textuppgifter.