If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Enhet 1: Addition och subtraktion

Om det här kapitlet

I det här avsnittet adderar och subtraherar vi heltal. Avsnittet börjar med 1 + 1 = 2 och går igenom addition och subtraktion i talområde 1 till 1000. Vi kommer att täcka omgruppering, låna och textuppgifter.