Huvudinnehåll

Unit: Decimaltal

Om det här kapitlet

I det här avsnittet lär vi oss vad ett decimaltal är och hur det ska visas visuellt och på en tallinje. Vi kommer också att addera, subtrahera, multiplicera och dividera med decimaltal.