If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Kvadratrötter av kvadrattal

Lär dig hur du beräknar kvadratroten ur kvadrattal som 25, 36 och 81.
Vi börjar med att titta på ett exempel som beräknar kvadratroten av 25:
25=?
Steg 1: Fråga, "Vilket tal i kvadrat är lika med 25?"
Steg 2: Observera att 5 i kvadrat är lika med 25.
52=5×5=25
Svaret
25=5
Här är en fråga för att kolla att du förstod:
Hur kan vi vara säkra på att 5 är det rätta svaret?
Välj 1 alternativ:

Koppling till en kvadrat

Att bestämma kvadratroten av 25 är detsamma som att bestämma sidolängden på en kvadrat med arean 25.
En kvadrat med arean 25 har en sidolängd på 5.

Övningsdel 1:

Uppgift 1A
42=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift

Vilket påstående visar hur kvadratrötter fungerar?
Välj 1 alternativ:

Övningsdel 2:

Uppgift 2A
1=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Övningsdel 3:

Uppgift 3A
121=
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.