If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Multiplicera decimaltal exempel

För att multiplicera decimaltal, multiplicera först som om det inte finns någon decimal. Räkna därefter antalet siffror efter decimalttecknet i varje faktor. Sätt slutligen samma antal siffror efter decimaltecknet i produkten. Om vi ​​t.ex. multiplicerar 7,61 med 9,9, kommer vi att ha 3 siffror efter decimaltalet i vår produkt eftersom det finns 3 siffror efter decimalerna i faktorerna.   Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Vi skall multiplicera 32,12 eller 32 hela och 12 hundradelar gånger 0,5 eller 5 tiondelar När du multiplicerar decimaltal, multiplicerar du dem på precis samma sätt som med heltal och sedan räknar du antalet siffror efter decimaltecknet i dina två tal som du multiplicerar och så många decimaler kommer du ha i produkten. Låt mig visa vad jag menar. Så nu multiplicerar vi dom här. Vi har 32,12 gånger 0,5. Och när du skriver dom, kan du skriva dem längst till höger. Du kan nästa strunta i decimaltecknet. Nu skall du skriva decimaltecknet där de skall vara men, du kan nästa låtsas att det är 3212 gånger 5 och sedan funderar vi på decimalerna om en stund. Nu börjar vi. Så om vi bara skulle multiplicera 5 gånger 3212, så skulle vi säga Ja, 5 gånger 2 är 10. 1 i minne. 5 gånger 1 är 5, plus 1 är 6. 5 gånger 2 är 10. 1 i minne. Och till slut, har du 5 gånger 3 är 15, plus 1 är 16. Och sedan har vi inga fler platser. Om vi tänker oss det som 05 så skulle vi inte multiplicera 0 med allt. Vi skull ändå bara få 0. Så 5 gånger 3212 ger oss detta talet. Men vi vill få decimaltecknet på rätt plats också. Vi behöver bara räkna det totala antalet siffror eller siffror som finns efter decimaltecknet i de två talen vi multiplicerar. Så vi har, 1, 2, 3, tal till höger om decimaltecknen i de två talen som vi multiplicerar. Så vi behöver så många siffror till höger om decimaltecknet i vårt svar också. Så här, 1, 2, 3, sätt decimaltecknet här. Så 32,12 gånger 0,5 är 16,060 Och den här sista nollan kan vi strunta i för att den tillför egentligen ingen information. Så vi kan skriva det som 16,06 Det sista du skall göra är att kolla att det blev rimligt. Du har ett tal som är nästan 32 och vi multiplicerar det med 0,5. Kom ihåg att 0,5 är samma sak som 5 tiondelar ( 5/10) som är samma sak som en halv (1/2). Så vi multiplicerar 32,12 med 1/2. Vi försöker lista ut vad hälften av 32,12 är. Och hälften av 32 är 16 och hälften av 0,12 är 0,06 Så det här var fullständigt rimligt.