If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Potens exempel 1

Sal förklarar skillnaden mellan 5 × 3 och 5 upphöjt till 3. Skapad av Sal Khan.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Förstå Exponenter 2 Hitta värdet av 5 upphöjt till 3. Jag skriver om det. Vi har 5 upphöjt till 3. Och det är viktigt att komma ihåg att det här inte betyder 5 gånger 3. Det är betyder 5 gånger sig själv tre gånger, så det här är lika med 5 gånger 5 gånger 5. 5 gånger 3, bara som en påminnelse så du ser skillnaden, 5 gånger 3 -- jag skriver det här. 5 gånger 3 är lika med 5 plus 5 plus 5. Så när du multiplicerar med 3, lägger du till talet till sig själv tre gånger. När du upphöjer med 3, så multiplicerar du talet med sig själv tre gånger. Så 5 gånger 3, du har sett det förut, det är 15. Men 5 upphöjt till 3, 5 gånger sig själv tre gånger, är lika med -- ja, 5 gånger 5 är 25, och sedan är 25 gånger 5 lika med 125, så det här är lika med 125. Vi är klara! Slut.