If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Cirkelns area

En cirkels area är pi gånger radien i kvadrat (A = π r²). Lär dig använda denna formel för att beräkna en arean av en cirkel med en given diameter. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

En godismaskin skapar små chokladkex i form av cirkelskivor Diametern av varje kex är 16 millimeter Vad är arean av varje godis? Godiset är i form av cirkelskivor Och de säger att diametern av varje kex är 16 millimeter Vi drar en linje genom ytan som går genom mitten Längden av den linjen är 16 millimeter (låt mig skriva det) diametern är 16 millimeter Och de vill att vi räknar ut arean av ytan på godisen det vill säga arean av den här cirkeln Så när vi tänker på area vet vi att arean av en cirkel är lika med pi gånger radien i kvadrat De gav oss diametern - vad är radien? Du kanske kommer ihåg att radien är hälften av diametern Det är avståndet från mitten av cirkeln till kanten av cirkeln Så det är det här avståndet som är exakt hälften av diametern Så det är 8 millimeter Så vi kan byta radien mot 8 millimeter Så arean är lika med pi gånger 8 mm i kvadrat vilket är 64 kvadratmillimeter Och det skrivs vanligtvis med pi efter 64:an Så det är lika med 64 pi kvadratmillimeter Det här är svaret, 64 pi men ibland är det inte tillfredsställande Du kanske vill uppskatta vad det kommer bli ungefär jag skriva det som en decimal Så vi kan börja med ett ungefärligt värde på pi Den vanligaste approximationen är att pi = 3.14 Då kan vi säga att det här är lika med 64 gånger 3.14 kvadratmillimeter Vi kan räkna ut det med miniräknaren Vi tar 64 gånger 3.14 vilket ger oss 200.96 Så vi kan säga att arean är ungefär lika med 200.96 kvadratmillimeter Om vi vill ha en mer noggrann uppskattning (Pi fortsätter egentligen i oändligeheten) så kan vi använda miniräknarens approximation Vi tar 64 gånger (vi måste hitta pi i räknaren, den är här) (det är olika på varje räknare) 64 gånger pi Nu använder vi räknarens egen approximation av pi vilken är mer exakt än den jag använde och vi får 201... Mer exakt är det 201... (jag flyttar undan den) (jag avrundar till närmaste hundradel) Vi får 201.06 Så mer exakt är det 201.06 kvadratmillimeter Det här närmare det riktiga svaret för räknarens pi är mer exakt än 3.14