If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Testa en lösning på ett ekvationssystem

Sal kontrollerar om (-1,7) är en lösning till systemet: x+2y=13 och 3x-y=-11. Skapad av Sal Khan och Monterey Institute for Technology and Education.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.

Videotranskription

Är (-1, 7) en lösning till ekvationerna nedan? Den första ekvationen är x + 2y =13, den andra ekvationen är 3x - y = -11. För att (-1, 7) ska vara en lösning till systemet måste den uppfylla båda ekvationerna. Eller ett annat sätt att tänka på det, x = 7 och y... eller ursäkta, det här är x-koordinaten. x = -1 och y = 7 måste uppfylla båda ekvationerna för att det ska vara en lösning. Vi försöker med den första ekvationen: Så vi har att x + 2y = 13. Om vi funderar på det, vi testar för att se, om x = -1 och y = 7, kommer x + 2y vara lika med 13? Så vi har -1 + 2*7, y skulle vara 7, det här måste vara lika med 13. Jag skriver ett frågetecken där eftersom vi inte vet om det är det. Det här är samma sak som -1 + 2*7, plus 14, som ju faktiskt är 13. -1 + 14, det här är 13. 13 är absolut lika med 13, så den här punkten uppfyller iallafall den första ekvationen. Punkten är på grafen till den första ekvationen, eller på linjen till den första ekvationen. Nu kollar vi på den andra ekvationen, jag gör den i blått. Vi har 3 * (-1) - y, så minus 7, måste vara lika med -11. Jag skriver ett frågetecken här eftersom vi inte vet om det är sant eller inte. Vi har 3 gånger -1 är -3, och sedan har vi -7, som måste vara lika med -11. Jag skriver ett frågetecken där. -3 - 7, det är -10. Så vi får -10 är lika med -11. Nej, det är inte sant, -10 är inte lika med -11. Så x = -1 och y = 7 uppfyller inte den andra ekvationen. Den är inte på dess graf. Så det här är inte en lösning till systemet. Så svaret är nej. Den uppfyller den den första ekvationen men den uppfyller inte den andra. För att vara en lösning till systemet måste den uppfylla båda ekvationerna.