If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Speciella regler för multiplikation av binom repetition

En repetition av konjugatregelns samband (a+b)(ab)=a²-b², samt andra vanliga samband som uppstår vid multiplikation av binom, såsom (a+b)²=a²+2ab+b².
Dessa typer av uppgifter där du ska multiplicera binom kommer upp gång på gång, så det är bra att vara bekant med några grundläggande regler.
Konjugatregeln:
(a+b)(ab)=a2b2
Kvadreringsreglerna:
(a+b)2=a2+2ab+b2(ab)2=a22ab+b2

Exempel 1

Utveckla uttrycket.
(c5)(c+5)
Uttrycket passar konjugatregeln:
(a+b)(ab)=a2b2
Så vårt svar är:
(c5)(c+5)=c225
Men om du inte känner igen regeln är det okej också. Multiplicera bara binomen som vanligt. med tiden lär du dig att se regeln.
(c5)(c+5)=c(c)+c(5)5(c)5(5)=c(c)+5c5c5(5)=c225
Lägg märke till hur "mittentermerna" tar ut varandra.
Vill du ha ett annat exempel? Kolla in den här videon.

Exempel 2

Utveckla uttrycket.
(m+7)2
Uttrycket passar första kvadreringsregeln:
(a+b)2=a2+2ab+b2
Så vårt svar är:
(m+7)2=m2+14m+49
Men om du inte känner igen regeln är det okej också. Multiplicera bara binomen som vanligt. med tiden lär du dig att se regeln.
(m+7)2=(m+7)(m+7)=m(m)+m(7)+7(m)+7(7)=m(m)+7m+7m+7(7)=m2+14m+49
Vill du ha ett annat exempel? Kolla in den här videon.

Exempel 3

Utveckla uttrycket.
(6wy)(6w+y)
Uttrycket passar konjugatregeln:
(a+b)(ab)=a2b2
Så vårt svar är:
(6wy)(6w+y)=(6w)2y2=36w2y2
Men om du inte känner igen regeln är det okej också. Multiplicera bara binomen som vanligt. med tiden lär du dig att se regeln.
(6wy)(6w+y)=6w(6w)+6w(y)y(6w)y(y)=6w(6w)+6wy6wyy(y)=36w2y2
Lägg märke till hur "mittentermerna" tar ut varandra.
Vill du ha mer övning? Kolla in denna introövning och denna något svårare övningen.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.