If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Faktorisera andragradsuttryck: ledande koefficient ≠ 1

Lär dig hur du faktoriserar andragradsuttryck som en produkt av två linjära binom. Till exempel 2x²+7x+3=(2x+1)(x+3).
Sortera efter: