If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Faktorisering med gemensam faktor repetition

Uttrycket 6m+15 kan faktoriseras till 3(2m+5) med användning av den distributiva lagen. Mer komplexa uttryck som 44k^5-66k^4 kan faktoriseras på ungefär samma sätt. Den här artikeln ger ett par exempel och ger dig en chans att prova själv.

Exempel 1

Faktorisera.
6m+15
Båda termerna delar en gemensam faktor på 3, så vi faktoriserar 3 med hjälp av distributiva lagen:
6m+15=3(2m+5)
Vill du ha en fördjupad förklaring? Kolla in den här videon.

Exempel 2

Faktorisera ut det största gemensamma monomet.
44k566k4+77k3
Koefficienterna är 44,66, och 77 och deras största gemensamma faktor är 11.
Variablerna är k5,k4, och k3 och deras största gemensamma faktor är k3.
Därför är den största gemensamma monoma faktorn 11k3.
Med faktorisering får vi:
44k566k4+77k3=11k3(4k2)+11k3(6k)+11k3(7)=11k3(4k26k+7)
Vill du ha ett annat liknande exempel? Kolla in den här videon.

Öva

Faktorisera polynomet nedan med dess största gemensamma monomfaktor.
3b5+15b418b7=

Vill du ha mer övning? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.