If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Unit: Andragradsuttryck och polynom

Testa din förståelse av Andragradsuttryck och polynom med dessa 9 frågor.

Om det här kapitlet

Vi kommer nu röra oss bortom världen med rent linjära uttryck och ekvationer och träda in i världen av andragradsuttryck (och mer generellt, polynom). Lär dig faktorisera uttryck som innehåller andragradstermer och lösa andragradsekvationer. Vi kommer också lära oss att manipulera mer generella polynom.