If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Enstegs-olikheter repetition

Sammanfattning av enstegs-olikheter och några övningsuppgifter

Olikhetstecken

SymbolBetydelse
is greater thanStörre än
start underline, is greater than, end underlineStörre än eller lika med
is less thanMindre än
start underline, is less than, end underlineMindre än eller lika med

Utvärdering av olikheter med addition och subtraktion

Vi utvärderar olikheter som vi utvärderar ekvationer: vi vill isolera variabeln.
Exempel 1: x, plus, 7, is greater than, 4
För att få x ensamt, kan vi start color #11accd, start text, s, u, b, t, r, a, h, e, r, a, space, end text, 7, end color #11accd från båda leden.
x, plus, 7, start color #11accd, minus, 7, end color #11accd, is greater than, 4, start color #11accd, minus, 7, end color #11accd
Förenkla nu.
x, is greater than, minus, 3
Exempel 2: z, minus, 11, space, start underline, is less than, end underline, 5
För att isolera z, kan vi start color #1fab54, start text, A, d, d, e, r, a, space, end text, 11, end color #1fab54 i båda leden (på båda sidor).
z, minus, 11, start color #1fab54, plus, 11, end color #1fab54, space, start underline, is less than, end underline, 5, start color #1fab54, plus, 11, end color #1fab54
Förenkla nu.
z, space, start underline, is less than, end underline, 16
Vill du lära dig mer om enstegsolikheter? Kolla in den här videon.

Övningsdel 1

Uppgift 1A
Lös för x.
Ditt svar måste vara förenklat.
x, minus, 8, is less than, minus, 1

Utvärdering av olikheter med multiplikation och division

Återigen vill vi isolera variabeln. Men det blir lite annorlunda när de multipliceras eller divideras med ett negativt tal. Titta noggrant för att se vad som händer!
Exempel 1: 10, x, is less than, minus, 3
För att få x ensamt, kan vi dividera båda leden med 10.
start fraction, 10, x, divided by, 10, end fraction, is less than, start fraction, minus, 3, divided by, 10, end fraction
Förenkla nu.
x, is less than, minus, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction
Exempel 2: start fraction, y, divided by, minus, 6, end fraction, space, start underline, is greater than, end underline, space, 4
För att isolera y, kan vi multiplicera båda leden med minus, 6.
left parenthesis, start fraction, y, divided by, minus, 6, end fraction, right parenthesis, times, minus, 6, space, start underline, is greater than, end underline, space, 4, times, minus, 6
Förenkla nu.
y, space, start underline, is less than, end underline, minus, 24

Övningsdel 2

Uppgift 2A
Lös för x.
Ditt svar måste vara förenklat.
2, x, is less than, 15

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.