If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Enstegs-olikheter repetition

Sammanfattning av enstegs-olikheter och några övningsuppgifter

Olikhetstecken

SymbolBetydelse
>Större än
>Större än eller lika med
<Mindre än
<Mindre än eller lika med

Utvärdering av olikheter med addition och subtraktion

Vi utvärderar olikheter som vi utvärderar ekvationer: vi vill isolera variabeln.
Exempel 1: x+7>4
För att få x ensamt, kan vi subtrahera 7 från båda leden.
x+77>47
Förenkla nu.
x>3
Exempel 2: z11 <5
För att isolera z, kan vi Addera 11 i båda leden (på båda sidor).
z11+11 <5+11
Förenkla nu.
z <16
Vill du lära dig mer om enstegsolikheter? Kolla in den här videon.

Övningsdel 1

Uppgift 1A
Lös för x.
Ditt svar måste vara förenklat.
x8<1

Utvärdering av olikheter med multiplikation och division

Återigen vill vi isolera variabeln. Men det blir lite annorlunda när de multipliceras eller divideras med ett negativt tal. Titta noggrant för att se vad som händer!
Exempel 1: 10x<3
För att få x ensamt, kan vi dividera båda leden med 10.
10x10<310
Förenkla nu.
x<310
Exempel 2: y6 > 4
För att isolera y, kan vi multiplicera båda leden med 6.
(y6)×6 > 4×6
Förenkla nu.
y <24

Övningsdel 2

Uppgift 2A
Lös för x.
Ditt svar måste vara förenklat.
2x<15

Vill du göra fler liknande uppgifter? Prova denna övning.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.