If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll
En linjes lutning är ett mått på dess branthet. Matematiskt beräknas lutningen (riktningskoefficenten) som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led.
Sortera efter: