If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Introduktion till räta linjens ekvation (k-form)

Lär dig om räta linjens ekvation (k-form) för linjära ekvationer med två variabler och hur man tolkar den för att bestämma linjens lutning och skärning med y-axeln.

Vad du bör känna till innan du påbörjar den här lektionen

Vad du kommer att lära dig i den här lektionen

 • Vad är räta linjens ekvation (k-form) för linjära ekvationer med två variabler
 • Hur man bestämmer en linjes lutning och y-intercept genom räta linjens ekvation
 • Hur man bestämmer en linjes ekvation utifrån dess lutning och y-intercept

Vad är räta linjens ekvation (k-form)?

Räta linjens ekvation (k-form) är en specifik formel för linjära ekvationer. Den har följande allmänna struktur. Trumvirvel ...
y=mx+b
Här kan m och b vara vilka två reella tal som helst. Exempelvis är dessa linjära ekvationer enligt räta linjens ekvation (k-form):
 • y=2x+1
 • y=3x+2,7
 • y=10100x
Å andra sidan är dessa linjära ekvationer inte skrivna enligt räta linjens ekvation (k-form):
 • 2x+3y=5
 • y3=2(x1)
 • x=4y7
Räta linjens ekvation (k-form) är den vanligaste formen av linjära ekvationer. Vi gräver djupare för att lära oss varför det är så.

Koefficienterna i räta linjens ekvation (k-form)

Förutom att vara snygg och förenklad, är k-form av räta linjens ekvations fördel är att den ger två viktiga egenskaper för linjen den representerar:
 • Riktningskoefficienten (lutningen) är m.
 • y-koordinaten för y-interceptet är b. Med andra ord är linjens y-intercept (0,b).
Till exempel har linjen y=2x+1 en riktningskoefficient (lutning) på 2 och ett y-intercept vid (0,1):
Det faktum att denna form ger lutningen och y-interceptet är anledningen till att den kallas lutning-intercept (slope-intercept) på engelska!

Kolla vad du lärt dig

Uppgift 1
Vilken riktningskoefficient (lutning) har linjen y=5x7?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 2
Vilken riktningskoefficient (lutning) har linjen y=x+9?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 3
Vad är y-interceptet för linjen representerad av y=6x11?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 4
Vad är y-interceptet för linjen representerad av y=4x?
Välj 1 alternativ:

Uppgift 5
Vilken riktningskoefficient (lutning) har linjen y=18x?
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Uppgift 6
Vilka linjer har ett y-intercept vid (0,4)?
Välj alla svar som stämmer:

Reflektionsfråga
Hur hittar vi lutningen på en linje som ges enligt räta linjens ekvation (k-form)?
Välj 1 alternativ:

Utmaningsuppgift 1
Vilken av dessa kan vara linjens ekvation?
Välj 1 alternativ:

Utmaningsuppgift 2
Skriv en ekvation för en linje vars lutning är 10 och y-intercept är (0,20).

Varför fungerar det här?

Du kanske undrar hur det kommer sig att i räta linjens ekvation (k-form) ger m lutningen och b ger y-interceptet.
Kan det här vara en slags magi? Nejdå, det är verkligen inte magi. I matematik finns det alltid en motivering. I det här avsnittet tar vi en titt på den här regeln genom att använda ekvationen y=2x+1 som ett exempel.

Varför b ger y-interceptet

Vid y-interceptet är x-värdet alltid noll. Så om vi vill bestämma y-interceptet för y=2x+1 ska vi ersätta x=0 och lösa för y.
y=2x+1=20+1Ersätt x=0=0+1=1
Vi ser att vid y-interceptet blir 2x noll och därför får vi kvar y=1.

Varför m ger riktningskoefficienten (lutningen)

Låt oss fräscha upp våra minnen om exakt vad riktningskoefficient (lutning) är. Riktningskoefficienten (lutningen) är förhållandet mellan förändringen i y över förändringen i x mellan två punkter på linjen.
Riktningskoefficient (lutning)=Ändring i yÄndring i x
Om vi ​​tar två punkter där förändringen i x är exakt 1 enhet, kommer ändringen i y att vara lika med själva lutningen.
Riktningskoefficient (lutning)=Ändring i y1=Ändring i y
Vi tittar på vad som händer med y-värdena i ekvationen y=2x+1 efterhand som x-värdena ökar konstant med 1 enhet.
xy
01+02=1
11+12=1+2
21+22=1+2+2
31+32=1+2+2+2
41+42=1+2+2+2+2
Vi ser att varje gång x ökar med 1 enhet, ökar y med 2 enheter. Detta beror på att x bestämmer multipeln av 2 vid beräkningen av y.
Som nämnts ovan är förändringen i y som motsvarar x ökning med 1 enhet lika med linjens lutning. Av denna anledning är lutningen 2.
Utmaningsuppgift 3
Fyll i linjens ekvation.
y=

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.