If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Rita räta linjens ekvation (k-form)

Lär dig hur du ritar linjer vars ekvationer ges enligt räta linjens ekvation i k-form y = mx + b.
Om du inte har läst det ännu kanske du vill börja med vår introduktion till räta linjens ekvation (k-form).

Rita linjer med heltalslutningar

Vi ritar y=2x+3.
Kom ihåg att i den allmänna räta linjens ekvation (k-form) y=mx+b anges höjden av m och y-interceptet anges av b. Därför är lutningen på y=2x+3 lika med 2 och y-interceptet är (0,3).
För att rita en linje behöver vi två punkter på den linjen. Vi vet redan att (0,3) är på linjen.
Dessutom, eftersom linjens riktningskoefficient (lutning) är 2, vet vi att punkten (0+1,3+2)=(1,5) också ligger på linjen.

Kolla vad du lärt dig

Uppgift 1
Visa grafiskt (rita) y=3x1.

Uppgift 2
Visa grafiskt (rita) y=4x+5.

Rita linjer med bråktalslutningar

Vi ritar y=23x+1.
Som tidigare kan vi säga att linjen passerar genom y-interceptet (0,1) och genom en ytterligare punkt (0+1,1+23)=(1,123).
Även om det är sant att punkten (1,123) är på linjen, kan vi inte rita punkter med bråktalskoordinater så exakt som vi ritar punkter med heltalskoordinater.
Vi behöver ett sätt att hitta en annan punkt på linjen vars koordinater är heltal. För att göra det använder vi det faktum att om vi i en lutning på 23 ökar x med 3 enheter kommer y att öka med 2 enheter.
Detta ger oss den extra punkten (0+3,1+2)=(3,3).

Kolla vad du lärt dig

Uppgift 3
Visa grafiskt (rita) y=34x+2.

Uppgift 4
Visa grafiskt (rita) y=32x+3.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.