If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Beräkna uttryck med en variabel

En blandning av förklaringar, exempel och övningsuppgifter för att du ska kunna beräkna uttryck med en variabel på nolltid!

Beräkna ett uttryck med en variabel

Om vi vill beräkna uttrycket a+4 måste vi först veta vilket värde variabeln a har. Till exempel, för att beräkna uttrycket när a=1 ersätter vi bara a med 1:
a+4=1+4        Ersätt a med 1.=5
Uttrycket a+4 är lika med 5 när a=1.
Vi kan lika enkelt beräkna a+4 när a=5:
a+4=5+4        Ersätt a med 5.=9
Uttrycket a+4 är lika med 9 när a=5.

Beräkna ett uttryck med multiplikation

Beräkna 3x när x=5.
Lägg märke till att talet 3 står direkt före variabeln x i uttrycket 3x. Det betyder "3 gånger x". Anledningen till att vi skriver så här är att man förr i tiden använde symbolen × för att beteckna multiplikation och det är lätt att förväxla med variabeln x.
Nu löser vi uppgiften:
3x=35        Ersätt x med 5.=15
Uttrycket 3x är lika med 15 när x=5.

Nya sätt att skriva multiplikation

Lade du märke till att vi skrev "3 gånger 5" som 35 istället för som 3×5? Att använda en punkt istället för symbolen × är också ett sätt att visa att det är multiplikation.
35=15
Parenteser kan också användas för att visa multiplikation:
3(5)=15
Vi sammanfattar de nya sätten att visa multiplikation som vi lärde oss.
Gamla sättetNya sättet
Med en variabel3×x3x
Utan variabel3×535 eller 3(5)

Beräkna uttryck med prioriteringsregler

När vi ska beräkna mer omfattande algebraiska uttryck måste vi använda prioriteringsreglerna när vi väljer i vilken ordning vi löser uttrycket. Exempel:
Beräkna 5+3e när e=4.
5+3e=5+34        Ersätt e med 4.=5+12        Multiplicera först (enl prioriteringsreglerna)=17
Uttrycket 5+3e är lika med 17 när e=4.
Det är väldigt viktigt att arbeta enligt prioriteringsreglerna när vi gör beräkningar. Ett vanligt men felaktigt svar är 32 vilket man får genom att först addera 5 och 3 vilket ger 8 och sedan multiplicera 8 med 4 vilket ger svaret 32.

Dags att öva!

Uppgift 1
Beräkna uttrycket 9zz=4.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Utmaningsuppgifter

Utmaningsuppgift 1
Beräkna ee5ee=5.
 • Svaret bör vara
 • ett heltal, som 6
 • ett förenklat äkta bråk, som 3/5
 • ett förenklat oäkta bråk, som 7/4
 • ett blandat tal, som 1 3/4
 • ett exakt decimaltal, som 0,75
 • en multipel av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.