If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Repetition: text och strängar

Här är en översikt över vad vi gått genom om text:
Innan denna genomgång använde vi talvärden för de flesta saker: vi skickade tal till funktioner, lagrade tal i variabler, och så vidare. Nu har vi sett att vi kan använda textvärden också. Vi kallar textvärden för strängar i JavaScript; Tänk på dem som en sträng bokstäver.
För att skapa en sträng så skriver vi citattecken före och efter texten:
"Hello World!"
Sen måste vi ju göra något med strängen också, som att skicka den till funktionen text() :
text("Hello World!", 100, 100);
Vi kan också lagra den i en variabel och sedan skicka variabeln till funktionen text():
var myGreeting = "Hello World!";
text(myGreeting, 100, 100);
Vi även kan använda enskilda citattecken om vi vill:
var myGreeting = 'Hello World!';
Men vi kan inte blanda olika citattecken - det funkar inte! Välj antingen enstaka eller dubbla citattecken och kör på en av dem.
var myGreeting = 'Hello World!"; // Krasch!
Precis som vi kan manipulera talvärden, kan vi också manipulera strängar. Vi kan t.ex. addera en sträng till en annan sträng:
var myGreeting = "Alo";
var myName = "Winston";
var sayHello = myGreeting + ", " + myName + "!"; // Alo, Winston!
När vi kombinerar strängar i JS, kallar vi det att konkatenera strängar. Vi kan också slå ihop strängar med talvärden:
var xPos = 10;
var yPos = 20;
var label = "The coordinates are " + xPos + ", " + yPos;
Vi såg också i den här genomgången att vi kan använda olika funktioner för att ändra textstorlek och textfärg när vi visar strängar med funktionen text() . Du kan läsa mer om de funktionerna i text avsnittet i vår dokumentation (klicka på fliken "Dokumentation" för att komma dit).

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.