If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Använda matteuttryck i JS

I JavaScript-språket (och de flesta programmeringsspråk) kan vi använda matematiska operatörer för att göra beräkningar och formulera uttryck.
Vi har tidigare betat av exempel hur vi adderar i JS, när vi använde operatorn +. Vi kan också använda - för subtraktion, * för multiplikation / för division och % för få ut resten. Här är exempel på hur vi kan använda dem:
var x = 10;
var a = x + 5; // adderar 5, resultatet blir 15
var b = x - 5; // subtraherar 5, resultatet blir 5
var c = x * 2; // multiplicerar med 2, resultatet blir 20
var d = x / 4; // dividerar med 4, resultatet blir 2{,}5
var e = x % 4; // dividerar med 4 & ger resten, resultatet blir 2
När du använder flera matematiska operatörer i ett och samma uttryck följer datorn en "operatörs-ordning" så att resultatet av beräkningen alltid blir samma varje gång. Det är samma prioriteringsordning som du förmodligen lärt dig i matteklassen och är vanligtvis ihågkommen som "PEMDAS" - parentes, exponenter, multiplikation, division, addition, subtraktion. Du kan lära dig mer om operatörs-ordningen på Khan Academy.
Så till exempel, i följande kod, så skulle det inom parenteserna räknas ut först, och sedan skulle resultatet av de beräkningarna multipliceras med varandra, och till sist, så skulle 100 adderas till resultat av den beräkningen.
  var x = 10;
  var a = (x + 10) * (x / 2) + 100;
Precis som i matten så kan du använda parenteser för att styra i vilken ordning som beräkningarna sker, om det du vill göra är något annat än att bara följa "operatörs-ordningen". Vill du följa operatörs-ordningen så skippar du bara paranteserna.
Härefter följer vi upp med ett exempel med lite mer komplicerade uttryck med variabler och matteoperatörer. Om du vill kan du testa några av de här uttrycken först för att få lite grepp om om hur datorn gör beräkningarna.

Vill du gå med i konversationen?

Inga inlägg än.
Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.