If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Om du är bakom en brandvägg eller liknande filter, vänligen se till att domänerna *. kastatic.org och *. kasandbox.org inte är blockerade.

Huvudinnehåll

Sammanfattning: Arrayer

Det här är en sammanfattning av det vi gick genom om arrays.
Vi vill ofta lagra listor med värden när vi skapar program, och i JavaScript kan vi göra det med en typ som heter array.
För att skapa en array, deklarerar vi en variabel som vi alltid gör, men så omger vi vår lista av värden med hakparanteser och skiljer alla värde åt med ett kommatecken:
var xPositions = [33, 72, 64];
Vi kan lagra alla former av JavaScript-värden i en array - inte bara siffror. Här är ett exempel där vi lagrar en lista med strängar:
var myFriends = ['Winston', 'OhNoesGuy', 'John', 'Sophia'];
Vi vill ofta visa längden på en array, eller göra något beroende på arrayens längd. Tack och lov så har alla arrays en length-property som kommer att ge oss arrayens längd:
text(myFriends.length, 200, 200); // Skriver ut "4"
När vi vill komma åt ett visst värde i en array gör vi det genom att referera till värdets "index" i arrayen, vilket är dess plats i ordningen. Det första indexet i en array är "0", så om vi vill komma åt det första elementet i en array så anger vi namnet på arrayvariabeln, sedan hakparenteser och 0:
text(myFriends[0], 200, 0); // Skriver ut "Winston"
Det andra elementet har indexet "1", det tredje har indexet "2" och det fjärde har indexet "3":
text(myFriends[1], 200, 100); // Skriver ut "OhNoesGuy"
text(myFriends[2], 200, 200); // Skriver ut "John"
text(myFriends[3], 200, 300); // Skriver ut "Sophia"
Att indexeringen börjar på 0 är nog det mest förvirrande med arrays för nya programmerare, lägg det på minnet om du precis börjat med arrayer. Man vänjer sig så småningom!
Vi vill ofta göra något med varje element i en array, som när vi använde text() för att visa namnen ovan. Istället för att skriva samma kod om och om igen, är det bättre att använda en for-loop för att gå genom var och en av elementen i arrayen och göra något med varje element i loopen. Vi måste börja från index 0 och fortsätta tills vi når slutet av arrayen och addera 1 till indexet varje gång. Så här gör vi det:
for (var i = 0; i < myFriends.length; i++) {
   text(myFriends[i], 200, (i+1)*100);
}
Lägg märke till att vi stoppar in i mellan paranteserna, eftersom det representerar det aktuella indexet varje gång loopen körs.
Arrayer kan ändras på många sätt. Till att börja med kan vi ändra ett värde i dem:
myFriends[1] = "TheErrorBuddy";
Vi kan också lägga till helt nya värden till arrayer, genom att använda push()-metoden. Såhär lägger vi till ett nytt värde:
myFriends.push("Hopper");
Efter att ha kört den här koden, så har vår array-längd-egenskap ändrats och returnerar nu den nya längden och det sista indexet i arrayen kommer att vara 4 istället för 3.
Om du vill ha en fullständig lista över vad du kan göra med arrayer i JavaScript, så ta en titt här. Men oroa dig inte, det vi har gått genom i den här sammanfattning räcker väldigt långt!

Vill du gå med i konversationen?

Förstår du engelska? Klicka här för att se fler diskussioner på Khan Academys engelska webbplats.